Ostatné služby

Spoločnosť sa zaoberá priamo či prostredníctvom svojich dcérskych a partnerských organizácií aj ďalšími činnosťami.