Personálne poradenstvo

 • príprava a spracovanie príslušných dokumentov, formulárov a podkladov
 • podpora a zaistenie organizácie výberových konaní
 • organizácia konkurzov a výberových konaní
 • vyhľadávanie  a výber pracovníkov
 • tvorba personálnej stratégie
 • uskutočnenie personálneho, manažérskeho a organizačného auditu
 • efektívnosť a optimalizácia pracovných postupov
 • koncipovanie personálnych smerníc a dokumentov
 • analýza a podpora rozvoja firemnej kultúry
 • návrh opatrení, reorganizácie pracovných miest a síl zamestnancov
 • registrácia, prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov na príslušných úradoch
 • spracovanie a vykonávanie príkazov k úhrade mesačných odvodov
 • zastupovanie pred úradmi a pri kontrolách jednotlivých úradov (FÚ, SSZ, ZP, ÚP)
 • revízia a príprava na kontroly príslušných úradov