Poradenstvo v oblasti ekonomiky

 • komplexné poradenstvo v riadení
 • poradenstvo v riadení financií
 • poradenstvo vo výrobnom riadení
 • poradenstvo v riadení a rozvoji ľudských zdrojov
 • podpora pri organizácii a stratégii
 • spracovania vnútorných pravidiel a smerníc
 • návrh vnútorných kontrolných systémov a mechanizmov
 • uplatnenie prvkov interného auditu
 • poradenstvo pri finančnom riadení firiem
 • návrh na zníženie prevádzkových nákladov firiem
 • poradenstvo pri reštrukturalizácii firmy:
 • podľa požiadaviek a potrieb klienta prevádzame spracovanie a zavádzanie základných riadiacich smerníc firmy, spracovanie metód výpočtov, systému vnútropodnikového riadenia, systému odmeňovania apod.
 • spracovanie a zavádzanie organizačných štruktúr