Poradenstvo v oblasti marketingu

Možnosť prípravy a nasledujúcu realizáciu prieskumu trhu:

 • analýzy trhových možností
 • analýzy marketingových nástrojov
 • marketingové plány
 • špecializované prieskumy a analýzy u spotrebného tovaru
 • globálne prehľady o trhoch pre nové výrobky
 • odhady trhového potenciálu pre nové výrobky
 • identifikácia  cieľových skupín, obsahu propagácie, apelov atď.
 • spracovanie dotazníka, výber, hodnotenie a interpretácia výsledkov a iné čiastkové operácie pri terénnom prieskume trhu

 

 • vyhľadávanie a voľba vhodných investorov, vrátane našej asistencie pri rokovaniach s týmito investormi
 • zaistenie reklamného servisu od návrhu až po konečnú realizáciu projektu - s čo najmenšími  nákladmi dosiahnuť čo najväčší účinok reklamy
 • zaistenie rôznych spoločenských a prezentačných akcií (rauty, otvorenie predajne), tj. na kľúč