Poradenstvo v oblasti poisťovníctva

Pporadenstvo a konzultácie v nasledovných oblastiach:

 • životné poistenie, kapitálové, investičné
 • zabezpečenie na dôchodok
 • úrazové poistenie
 • leasing
 • úvery hypotekárne i spotrebné
 • poistenie nehnuteľností, majetku, kancelárie i skladu
 • ostatné poistenie


Pomoc pri likvidácii poistných udalostí

 • odporučíme a dohodneme vhodnú autoopravovňu s možnosťou zapožičania náhradného vozidla
 • ak sa stanete účastníkom dopravnej nehody ako páchateľ nehody a máte vozidlo havarijne poistené, môžeme taktiež prevziať zastúpenie pri vybavovaní vzniknutej udalosti a odborne dohliadnuť na priebeh likvidácie, taktiež aj pri krádeži vozidla


Konzultácie pri výbere poisťovne, ak chce zamestnávateľ poistiť:

 • firmu ako objekt
 • firmu proti jej úpadku
 • zodpovednosť za škodu zamestnancov na pracovisku
 • zamestnancov v rámci dôchodkového poistenia


Možnosť konzultácie  pri výbere ďalších bankových sektorov