Poradenstvo v oblasti práva

 • právne zastupovanie klienta na základe plnej moci
 • právne rozbory zo všetkých oblastí práva ( obchodné, občianske, pracovné, správne, atď.)
 • riešenie sporov s leasingovými spoločnosťami, bankovými domami alebo poisťovňami
 • zabezpečenie stavebných povolení, overení u notára, zápisov do obchodného registra
 • konzultácie a návrh úpravy zmluvných vzťahov
 • návrh vhodnej formy zabezpečenia záväzkov
 • podpora pri vymáhaní pohľadávok


Právna ochrana klienta:

 • pracovné spory
 • motorové vozidlo
 • vodič motorového vozidla
 • rodina
 • nájomné a susedské vlastnícke spory