Prieskum a podnikanie v USA

Na základe našich dlhodobých kontaktov  poskytujeme komplexné obchodné a právne služby v USA,  s využitím profesionálnych právnych a obchodných spolupracovníkov priamo v USA.

 

Oblasť služieb:

  • prieskum trhu v USA
  • analýza obchodných príležitostí
  • preverenie amerického obchodného partnera
  • príprava zmlúv
  • založenie spoločnosti v USA
  • zastupovanie klientov
  • zabezpečenie výstav, kontraktov
  • obstaranie leteniek, ubytovania
  • preklady z/do jazyka anglického