Účtovné a daňové poradenstvo

 • zastupovanie klienta pred Daňovým úradom
 • podávanie daňových priznaní v riadnom termíne, prípadne zaistenie odkladu
 • spracovanie dodatočného či opravného  daňového  priznania
 • spracovanie platobných kalendárov daní a záloh
 • vybavovanie korešpondencie a žiadostí, daňovej registrácie, atď.
 • dohľad daňového poradcu v priebehu zdaňovacieho obdobia
 • konzultácie a riešenia otázok zdanenia majetku a príjmov
 • zdanenia prevodu, predaja a darovania majetku a vecí
 • zdanenia jednotlivých druhov príjmov
 • odporúčania, rozbory a optimalizácia daňových povinností
 • posúdenie sporných riešení a získanie stanovísk príslušných ministerstiev
 • daňové plánovanie
 • voľba právnej formy podnikania z daňového hľadiska