Výpočtová technika

Činnosť v oblasti hardware:

 • komplexné realizovanie projektov na kľúč od A do Z
 • projektovanie, inštalácia a administrátorské práce počítačových sietí
 • servisné práce a údržba výpočtovej techniky
 • projektovanie a inštalácia bezdrôtovej siete (Wi-Fi)
 • realizovanie pripojenia k sieti Internet
 • inštalácia a konfigurácia proxy a mail servera
 • audit súčasného stavu hardware
 • dodávka značkovej výpočtovej a kancelárskej techniky
 • konzultačná činnosť a odborné poradenstvo


Činnosť v oblasti software:

 • konzultačná činnosť a odborné poradenstvo
 • analýza, realizácia a administrácia www projektov
 • návrh a vytváranie elektronických prezentácíí
 • dodávka a inštalácia software tretích strán
 • audit súčasného stavu software


Činnosť v oblasti organizácie školení a akcíí:

 • organizovanie IT školení ale aj iných oblastí
 • organizovanie akcií rôzneho druhu