Zakladanie s.r.o., a.s. a iných foriem podnikania

Naša firma pre vás založí vašu budúcu firmu a to v čo najkratšom čase a za čo najlepších finančných podmienok, poradí vám pri výbere vhodného predmetu podnikania, napísaní spoločenskej zmluvy, poskytneme vám sídlo spoločnosti, vybavíme za vás všetky formality a pod.

V prípade potreby vám poskytneme vopred založenú spoločnosť, ktorá nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť a bola založená za účelom ďalšieho predaja, zabezpečíme všetky potrebné dokumenty a formality a vy môžete podnikať takmer okamžite.

Spoločnosti sme pre vás schopní založiť v týchto krajinách:

  • Slovensko
  • Česká republika
  • Poľsko
  • Európska únia
  • Čína