Zastupovanie firiem v oblasti obchodu a služieb

Podpísanie zmluvy s vaším podnikateľským subjektom, vytýčenie hladiny marže pre našu firmu a zaradenie do rozsiahlej databázy firiem, ktoré ďalej ponúkame našim zákazníkom a to firmám, alebo jednotlivým občanom, podľa toho o akú činnosť ide. Pre firmy, ktoré majú s nami túto zmluvu uzatorenú, systematicky vyhľadávame možných zákazníkov.

V prípade záujmu taktiež uzatvárame podmienky, za ktorých bude pre nich činnosť prevedená. Sme taktiež schopní danú zákazku prevziať na seba, ručiť za ňu, dohodnúť si s konkrétnym subjektom zmluvné podmienky a činnosti od vás prevziať ako subdodávku. Po jej dokončení vám ihneď vyplatiť čiastku za túto zákazku a so zákazníkom si potom vlastnú platbu riešiť v rámci našej firmy.

Ďalej je tu možnosť zastupovať vašu firmu na trhu pri predaji tovaru alebo služieb tak, že na to použijeme našich obchodných zástupcov a od vás potom berieme opäť len províziu z prevedenej a uskutočnenej zákazky, alebo predaja. Výhoda je v tom, že nemusíte zamestnávať pracovníka, prípadne pracovníkov, riadiť ich, poskytovať im dopravný prostriedok, telefón, výpočtovú techniku a iné. To prinesie vašej firme nemalé úspory a zefektívnenie vašej práce a vylepšenie hospodárskeho výsledku.